Verkoopsvoorwaarden

Voorwaarden

Arome Dayspa's Aveda & Dr. schrammek webshop
www.aromewebshop.be

1. Toepasselijkheid voorwaarden
1.1. Het ingaan op een aanbieding, het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop houdt in dat de klant deze aankoopvoorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere aankoopvoorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande aankoopvoorwaarden.
1.2. Van deze aankoopvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken,
 in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3. Alle rechten en aanspraken van Arome Dayspa in deze aankoopvoorwaarden gelden evenzeer voor de door Arome Dayspa ingeschakelde derden.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. De overeenkomst komt tot stand van zodra Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) de bestelling van de klant ontvangen heeft. Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) kan echter de geldigheid van de overeenkomst onderwerpen aan andere voorwaarden, bv. in geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.
2.2. Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van een bestelling te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de tien dagen na kennisname.
2.3. Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden.
2.4. Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting voorraad. Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) streeft er naar best vermogen naar om elk product maximaal beschikbaar te houden. Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer voorradig is, zal Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) dit zo snel mogelijk melden aan de klant, waarna deze kan beslissen zijn bestelling te annuleren.
2.5. Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor schade of nadeel dat zou voortkomen uit het niet langer verschijnen van een product op de markt.
2.6. Alle afbeeldingen; fotos & gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten enz...op de internetsite van Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3. Betaling
Voor alle aankopen accepteert Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) betalingen per kredietkaart alsook bankoverschrijving. Om online betalingen mogelijk te maken, doet Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) een beroep op Paypal.
3.1 Betaling geschied met bankoverschrijving(gratis), Paypal(+2% kosten) of kredietkaart(gratis)
Problemen met een betaling? :
Mocht de betaling niet goed verlopen dan kunt u in dit geval per bank betalen met de volgende gegevens:
Arome Dayspa
IBAN/nr: IBAN: BE06 3900 1948 4022
BIC: BBRUBEBB
Banknaam: ING
Omschrijving: webshopbetaling.

3.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4. Levering
4.1.Wet Marktpraktijken
Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.2. Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.
4.3.Wij streven ernaar zo snel mogelijk te leveren, uiterlijk binnen de 30 dagen.
 (mocht in een enkel geval een product net uitverkocht zijn (we hebben ook een salon met verkoop) dan wordt er meestal binnen een halve week geleverd en verzonden. Mocht dit bij u net het geval zijn dan nemen wij direct contact met u op met de vraag of u op de levering wilt wachten of direct uw geld teruggestort wilt hebben.
4.4. Het product wordt geleverd op het adres dat aangegeven werd bij de bestelling, tenzij de klant een adreswijziging doorgeeft.
4.5. De leveringstermijn is afhankelijk van de verschijningsdata van het bestelde product.
4.6 De door Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.7. Alle prijzen zijn vermeld in € [euro's] [inclusief] btw
4.7.1Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.8. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Kortingen op prijzen zijn alleen geldig in onze webshop. N.v.t. op winkelverkoop.
4.9. Verzendkosten

Verzending (Bpost)

Belgiƫ:

0-50 euro    6,50 verzendkosten
Meer dan 50 euro    Gratis verzending

Nederland,Frankrijk,Duitsland...:

0-150 euro    17,50 euro
Meer dan 150 euro    Gratis verzending
5. Retourzendingen
5.1 Alle artikelen kan je binnen 14 dagen na ontvangst zonder meer retourneren waarna je geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) worden afgeleverd, dit conform de Wet Marktpraktijken. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
5.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan info@aromedayspa.be onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
5.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.
Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

6. Verlies of diefstal
6.1. Arome Dayspa draagt het risico voor verlies of diefstal tot aan de levering van het product aan de klant. De klant zal elke niet-levering aan Arome Dayspa (www.aromewebshop.be evenwel melden binnen een termijn van veertien dagen.
Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) behoudt zich het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren indien deze buiten voormelde termijn gebeurt.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
7.1. Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze aankoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsook op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 
8.Privacy
 
Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) hecht belang aan uw privacy.
De hier door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden in
het kader van ons klantenbeheer. U beschikt over een wettelijk recht op inzage
en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres:
aan Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) Charles Doudeletstraat 13
9040 St-Amandsberg.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op www.aromewebshop.be ter consultatie, wijziging of verwijdering.
www.aromewebshop.be maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
Arome Dayspa (www.aromewebshop.be) houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@aromewebshop.be

9. Adresgegevens
Arome Dayspa
Charles Doudeletstraat 13
9040 St-Amandsberg
09/2284064
info@aromewebshop.be
www.aromedayspa.be
www.aromewebshop.be
BE0739416350
Bevoegde rechtbank te Gent